Poskytnuté dotácie

buce

 Príspevok poskytnutý 2021 - 109 571,91 €

 

buce

Nenávratný finančný príspevok: 2 021 170,60 €

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

zosliapavanie

Technické služby Zohor, spol. s r.o.

Predaj knihy "Zohor"

MAS Dolné Záhorie

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie